Oro kokybė šiandien

 

Aplinkos oro kokybė Europoje

 

Radiacinio pavojaus perspėjimo sistema

 

 

Oro tarša

 

 

 
 

Oro kokybė Klaipėdoje

2018 m. Klaipėdoje oro užterštumas kietosiomis dalelėmis buvo didesnis nei leidžiama -  KD10 paros ribinė vertė viršyta 61 dieną per metus (norma - 35 d.). Oro kokybė uostamiestyje kelia nerimą ir šiais metais. Klaipėdos Šilutės pl. oro kokybės tyrimų stotyje, kuri daugiausiai atspindi transporto daromą įtaką oro užterštumui, per pirmus keturis mėnesius užfiksuota 19 KD10 paros ribinės vertės viršijimo atvejų (54 % leistinų per metus). Kaip rodo ilgalaikiai matavimai, oro užterštumas kietosiomis dalelėmis kai kuriose miesto vietose kasmet didėja. Daugiau informacijos rasite prisegtuke.

Parengtos apžvalgos apie oro kokybę Lietuvoje 2018 m.

Kviečiame susipažinti su oro kokybės apžvalgomis Vilniaus ir Kauno aglomeracijose bei zonoje (likusioje Lietuvos teritorijoje). Apžvalgos parengtos remiantis automatinių oro kokybės tyrimo stočių matavimų ir laboratorijose atliktų analizių rezultatais, jose apžvelgiama oro kokybė 2018 m., teršalų koncentracijų kitimo tendencijos, analizuojami faktoriai, lemiantys oro taršą.

 

Parengta nacionalinė 1990-2017 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

Aplinkos apsaugos agentūra parengė ir pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2016 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaitą.

Apie oro kokybę miestuose 2019 m. balandžio 24-26 d.

Lietuvoje jau kurį laiką vyraujant sausiems orams ir nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms, balandžio 15-19 d. oro užterštumas kietosiomis dalelėmis miestuose palaipsniui didėjo. Tik šventinį savaitgalį tiek dėl kai kur nulijusio lietaus, tiek dėl sumažėjusių transporto srautų, oras tapo švaresnis. Tačiau neilgam. Po švenčių vėl suintensyvėjus transporto srautams, vyraujant sausiems ramiems orams ir palankioms teršalų kaupimuisi sąlygoms, kietųjų dalelių koncentracija vėl padidėjo, pirmiausia didžiuosiuose šalies miestuose, vėliau ir mažesniuose.