Oro kokybė šiandien

 

Aplinkos oro kokybė Europoje

 

Radiacinio pavojaus perspėjimo sistema

 

 

Oro tarša

 

 

 
 

Informavimas el. paštu apie oro užterštumo lygius

Padidėjus oro užterštumui, Aplinkos apsaugos agentūra tiesiogiai elektroniniu paštu teikia informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygio viršijimo, nustatyto Lietuvos teritorijoje įrengtose oro kokybės tyrimo stotyse, kurios veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Mažeikiuose, Naujojoje Akmenėje, Kėdainiuose ir Jonavoje bei Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų teritorijose, atvejus.

 

Suinteresuotąsias organizacijas, įstaigas, kurios pageidauja gauti minėtą informaciją, maloniai prašome Aplinkos apsaugos agentūrai el. paštu vilma.bimbaite@aaa.am.lt  pranešti/patikslinti elektroninio pašto adresą (-us), kuriuo (-iais) pageidaujate gauti informaciją.

Pateiktos ataskaitos apie oro kokybę Lietuvoje

Aplinkos apsaugos agentūra rugsėjo mėnesį parengė ir pateikė Europos Komisijai ataskaitas apie aplinkos oro kokybę Lietuvoje 2017 m. Taip įpareigoja Europos Sąjungos direktyvos, nustatančios reikalavimus dėl aplinkos oro kokybės vertinimo.

 

Seminaras ir viešoji apklausa dėl Aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo

Europos Komisija 2018 m. birželio 18 d. Briuselyje organizuoja seminarą, skirtą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje ir 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore tinkamumui įvertinti.

 

Parengta nacionalinė 1990-2016 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

Aplinkos apsaugos agentūra parengė ir pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2016 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaitą.