Oro kokybė šiandien

 

Aplinkos oro kokybė Europoje

 

Radiacinio pavojaus perspėjimo sistema

 

 

Oro tarša

 

 

 
 

EUROPOS KOMISIJAI PATEIKTA ORO TARŠOS POVEIKIO EKOSISTEMOMS RODIKLIŲ ATASKAITA

 Aplinkos apsaugos agentūra pateikė Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai oro taršos poveikio ekosistemoms stebėsenos rodiklių ataskaitą.

Oro kokybė Klaipėdoje

2018 m. Klaipėdoje oro užterštumas kietosiomis dalelėmis buvo didesnis nei leidžiama -  KD10 paros ribinė vertė viršyta 61 dieną per metus (norma - 35 d.). Oro kokybė uostamiestyje kelia nerimą ir šiais metais. Klaipėdos Šilutės pl. oro kokybės tyrimų stotyje, kuri daugiausiai atspindi transporto daromą įtaką oro užterštumui, per pirmus keturis mėnesius užfiksuota 19 KD10 paros ribinės vertės viršijimo atvejų (54 % leistinų per metus). Kaip rodo ilgalaikiai matavimai, oro užterštumas kietosiomis dalelėmis kai kuriose miesto vietose kasmet didėja. Daugiau informacijos rasite prisegtuke.

Parengtos apžvalgos apie oro kokybę Lietuvoje 2018 m.

Kviečiame susipažinti su oro kokybės apžvalgomis Vilniaus ir Kauno aglomeracijose bei zonoje (likusioje Lietuvos teritorijoje). Apžvalgos parengtos remiantis automatinių oro kokybės tyrimo stočių matavimų ir laboratorijose atliktų analizių rezultatais, jose apžvelgiama oro kokybė 2018 m., teršalų koncentracijų kitimo tendencijos, analizuojami faktoriai, lemiantys oro taršą.

 

Parengta nacionalinė 1990-2017 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

Aplinkos apsaugos agentūra parengė ir pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2016 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaitą.