Oro kokybė šiandien

 

Aplinkos oro kokybė Europoje

 

Radiacinio pavojaus perspėjimo sistema

 

 

Oro tarša

 

 

 
 

Apie oro kokybę miestuose 2019 m. balandžio 23-24 d.

Lietuvoje jau kurį laiką vyraujant sausiems orams ir nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms, balandžio 15-19 d. oro užterštumas kietosiomis dalelėmis miestuose palaipsniui didėjo. Tik šventinį savaitgalį tiek dėl kai kur nulijusio lietaus, tiek dėl sumažėjusių transporto srautų, oras tapo švaresnis. Tačiau neilgam. Po švenčių vėl suintensyvėjus transporto srautams, vyraujant sausiems ramiems orams ir palankioms teršalų kaupimuisi sąlygoms, kietųjų dalelių koncentracija vėl padidėjo, pirmiausia didžiuosiuose šalies miestuose, vėliau ir mažesniuose.

 

Informavimas el. paštu apie oro užterštumo lygius

Padidėjus oro užterštumui, Aplinkos apsaugos agentūra tiesiogiai elektroniniu paštu teikia informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygio viršijimo, nustatyto Lietuvos teritorijoje įrengtose oro kokybės tyrimo stotyse, kurios veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Mažeikiuose, Naujojoje Akmenėje, Kėdainiuose ir Jonavoje bei Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų teritorijose, atvejus.

 

Suinteresuotąsias organizacijas, įstaigas, kurios pageidauja gauti minėtą informaciją, maloniai prašome Aplinkos apsaugos agentūrai el. paštu vilma.bimbaite@aaa.am.lt  pranešti/patikslinti elektroninio pašto adresą (-us), kuriuo (-iais) pageidaujate gauti informaciją.

Pateiktos ataskaitos apie oro kokybę Lietuvoje

Aplinkos apsaugos agentūra rugsėjo mėnesį parengė ir pateikė Europos Komisijai ataskaitas apie aplinkos oro kokybę Lietuvoje 2017 m. Taip įpareigoja Europos Sąjungos direktyvos, nustatančios reikalavimus dėl aplinkos oro kokybės vertinimo.

 

Parengta nacionalinė 1990-2016 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

Aplinkos apsaugos agentūra parengė ir pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2016 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaitą.