Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos

 

Naujienos

   

 

2019-07-03

EUROPOS KOMISIJAI PATEIKTA ORO TARŠOS POVEIKIO EKOSISTEMOMS RODIKLIŲ ATASKAITA

 Aplinkos apsaugos agentūra pateikė Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai oro taršos poveikio ekosistemoms stebėsenos rodiklių ataskaitą.

 

2019-04-26

Apie oro kokybę miestuose 2019 m. balandžio 24-26 d.

Lietuvoje jau kurį laiką vyraujant sausiems orams ir nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms, balandžio 15-19 d. oro užterštumas kietosiomis dalelėmis miestuose palaipsniui didėjo. Tik šventinį savaitgalį tiek dėl kai kur nulijusio lietaus, tiek dėl sumažėjusių transporto srautų, oras tapo švaresnis. Tačiau neilgam. Po švenčių vėl suintensyvėjus transporto srautams, vyraujant sausiems ramiems orams ir palankioms teršalų kaupimuisi sąlygoms, kietųjų dalelių koncentracija vėl padidėjo, pirmiausia didžiuosiuose šalies miestuose, vėliau ir mažesniuose.

 

 

2019-04-28

Parengta nacionalinė 1990-2017 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

Aplinkos apsaugos agentūra parengė ir pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2016 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaitą.

 

2018-01-19

Paskelbta Švaraus oro forumo diskusijų ataskaita

Europos Komisija išplatino Švaraus oro forumo, vykusio Paryžiuje 2017 m. lapkričio 16-17 d. diskusijų ir  svarstymų ataskaitą. Tokie forumai bus organizuojami kas antri metai, jų tikslas - paskatinti dialogus tarp politikų, ekspertų, verslo ir visuomenės atstovų, pasidalinti žiniomis ir gerąją praktika, siekiant padidinti atitinkamų institucijų gebėjimus gerinti oro kokybę, palengvinti Europos, nacionalinio  ir vietinio lygmens politikos, skirtos oro kokybės gerinimui, įgyvendinimą.

 

 

2018-01-16

Parengti žemėlapiai priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ įgyvendinimui

Aplinkos apsaugos agentūra parengė aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę žemėlapius ir jų naudojimo aprašą, kurie skirti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose" įgyvendinimui.

 

2017-11-24

Europos aplinkos oro kokybės indeksas

Paryžiuje vykusiame Švaraus oro forume Europos aplinkos agentūra pristatė interaktyvų Europos oro kokybės indekso žemėlapį.

 

2019-11-05

Kietųjų dalelių koncentracijos matavimai Klaipėdoje KLASCO teritorijoje

Aplinkos apsaugos agentūra 2019 m. vasario 7 d. pradėjo kietųjų dalelių koncentracijos matavimus AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (toliau - KLASCO) teritorijoje, adresu N. Uosto g. 23, Klaipėda . Matavimai vykdomi ant sandėlio Nr. 8 stogo, apie  9 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Tyrimai baigti 2019 m. spalio 31 d.

 

 

 

2017-03-16

Pateikta nacionalinė 1990-2015 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos informacinė ataskaita ir prognozės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-127, Aplinkos apsaugos agentūra pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2015 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos informacinę ataskaitą ir prognozes 2020, 2025 ir 2030 metams.

 

 

2016-01-16

Aplinkos oro apsaugos metinė ataskaita teikiama internetu

 

 

2019-04-29

Parengtos apžvalgos apie oro kokybę Lietuvoje 2018 m.

Kviečiame susipažinti su oro kokybės apžvalgomis Vilniaus ir Kauno aglomeracijose bei zonoje (likusioje Lietuvos teritorijoje). Apžvalgos parengtos remiantis automatinių oro kokybės tyrimo stočių matavimų ir laboratorijose atliktų analizių rezultatais, jose apžvelgiama oro kokybė 2018 m., teršalų koncentracijų kitimo tendencijos, analizuojami faktoriai, lemiantys oro taršą.

 

 

2019-05-15

Oro kokybė Klaipėdoje

2018 m. Klaipėdoje oro užterštumas kietosiomis dalelėmis buvo didesnis nei leidžiama -  KD10 paros ribinė vertė viršyta 61 dieną per metus (norma - 35 d.). Oro kokybė uostamiestyje kelia nerimą ir šiais metais. Klaipėdos Šilutės pl. oro kokybės tyrimų stotyje, kuri daugiausiai atspindi transporto daromą įtaką oro užterštumui, per pirmus keturis mėnesius užfiksuota 19 KD10 paros ribinės vertės viršijimo atvejų (54 % leistinų per metus). Kaip rodo ilgalaikiai matavimai, oro užterštumas kietosiomis dalelėmis kai kuriose miesto vietose kasmet didėja. Daugiau informacijos rasite prisegtuke.

 

2019-01-25

Informavimas el. paštu apie oro užterštumo lygius

Padidėjus oro užterštumui, Aplinkos apsaugos agentūra tiesiogiai elektroniniu paštu teikia informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygio viršijimo, nustatyto Lietuvos teritorijoje įrengtose oro kokybės tyrimo stotyse, kurios veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Mažeikiuose, Naujojoje Akmenėje, Kėdainiuose ir Jonavoje bei Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų teritorijose, atvejus.

 

Suinteresuotąsias organizacijas, įstaigas, kurios pageidauja gauti minėtą informaciją, maloniai prašome Aplinkos apsaugos agentūrai el. paštu vilma.bimbaite@aaa.am.lt  pranešti/patikslinti elektroninio pašto adresą (-us), kuriuo (-iais) pageidaujate gauti informaciją.

 

2020-01-03

2020 m. oro kokybės tyrimų duomenys. Informacija atnaujinama kiekvieną darbo dieną.