Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos

 

Naujienos

   

 

2017-10-19

Pateiktos ataskaitos apie 2016 m. oro kokybę Lietuvoje

Rugsėjo mėnesį buvo parengtos ataskaitos apie aplinkos oro kokybę Lietuvoje už 2016 m.

 

 

2017-03-16

Pateikta nacionalinė 1990-2015 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos informacinė ataskaita ir prognozės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-127, Aplinkos apsaugos agentūra pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2015 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos informacinę ataskaitą ir prognozes 2020, 2025 ir 2030 metams.

 

 

2016-06-09

Pranešimas dėl Baltarusijos įmonės "Gardino azotas" avarijos poveikio šalies aplinkos oro kokybei

Dėl 2016m. birželio 6 d. Baltarusijos Gardino mieste, įmonėje "Gardino azotas" įvykusios avarijos ir visuomenės bei žiniasklaidos susidomėjimo šios avarijos poveikiu mūsų šalies oro kokybei, pateikiame informaciją apie šiomis dienomis Dzūkijos oro kokybės tyrimų (OKT) stotyje užfiksuotus oro kokybės tyrimų rezultatus.

 

2016-01-16

Aplinkos oro apsaugos metinė ataskaita teikiama internetu

 

 

2015-01-02

Informavimas apie oro užterštumo lygius

Vadovaujantis 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos užterštumo lygius tvarkos aprašu, Aplinkos apsaugos agentūra tiesiogiai teikia informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygio viršijimo atvejus žemiau pateiktame sąraše išvardintoms organizacijoms ir įstaigoms jų nurodytais elektroninio pašto adresais. Kitas suinteresuotąsias organizacijas ir įstaigas, kurios pageidauja gauti minėtą informaciją, maloniai prašome Aplinkos apsaugos agentūrai oficialiai pranešti savo elektroninio pašto adresą (-us). 

 


 

2017-10-04

2017 m. oro kokybės tyrimų duomenys. Informacija atnaujinama kiekvieną darbo dieną.