Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Seminaras ir viešoji apklausa dėl Aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo

 

Seminaras ir viešoji apklausa dėl Aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo

Europos Komisija 2018 m. birželio 18 d. Briuselyje organizuoja seminarą, skirtą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje ir 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore tinkamumui įvertinti.

 

Seminare kviečiami dalyvauti nacionalinio, regioninio ir vietinio lygmens valdymo institucijų, aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos ir kitų suinteresuotų institucijų, verslo ir prekybos organizacijų, pilietinės visuomenės, tarptautinių organizacijų, akademinės ir mokslinių tyrimų bendruomenių atstovai. Užsiregistruoti į seminarą prašoma iki gegužės 30 d. (registruotis).

 

Taip pat suinteresuotos institucijos ir visuomenė kviečiami dalyvauti viešojoje apklausoje dėl aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo ir iki liepos 31 d. atsakyti į klausimus.

 

Viešosios apklausos ir seminaro tikslas yra suteikti galimybę suinteresuotųjų institucijų, visuomenės atstovams pareikšti nuomonę dėl aplinkos oro kokybės direktyvų efektyvumo, veiksmingumo, išsiaiškinti jų įgyvendinimo problemas, teikti pasiūlymus dėl tolimesnių veiksmų aplinkos oro kokybės gerinimo srityje.

 

Priedai: