Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Nacionalinės oro teršalų apskaitos ataskaitos > Informacinės santraukos

 

Informacinės santraukos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-127, Aplinkos apsaugos agentūra teikia Lietuvos visuomenės dėmesiui nacionalinės 1990-2015 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos ataskaitos informatyvią santrauką. Šioje santraukoje parodytas pagrindinių teršalų išmesto į aplinkos orą kiekio pasiskirstymas pagal ūkio sektorius:

Į aplinkos orą patekusių teršalų kiekiai įvertinti remiantis Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos EMEP/EEA Techninio vadovo 2016 m. metodika.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-127, Aplinkos apsaugos agentūra teikia Lietuvos visuomenės dėmesiui nacionalinės 1990-2015 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos aprašo informatyvią santrauką.
Teikiami Lietuvos ūkio veiklos duomenys (sudeginto kuro ir degalų kiekiai, gyvulių kiekiai žemės ūkyje, kitų ūkio šakų veiklos duomenys), kurie buvo naudoti kaip įvesties duomenys, inventorizuojant Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų Konvencija reguliuojamų oro teršalų emisijas į aplinkos orą. Šio inventorizavimo metodinis pagrindas buvo EMEP/EEA Techninis vadovas.