Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Kiti oro užterštumo sklaidos žemėlapiai

 

Kiti oro užterštumo sklaidos žemėlapiai

Žemiau pateikiami miestų oro užterštumo žemėlapiai (2016 m.), gauti modeliavimo būdu naudojant ADMS-Urban 4.1 modeliavimo programinę įrangą (gamintojas - Cambridge Environmental Research Consultants; Jungtinė Karalystė). Atliekant kiekvieno miesto aplinkos oro teršiančių medžiagų sklaidos modeliavimą buvo naudota kasvalandinė atitinkamo miesto meteorologijos stoties informacija už atitinkamus kalendorinius metus, gauta iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos. Vidutiniai metiniai paros transporto srautų duomenys, gauti iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos bei atitinkamų miestų savivaldybių. Gyventojų būstų skaičius, jų šildymo tipai bei šildymui naudojamo kuro rūšys, gauti iš Lietuvos statistikos departamento (pagal 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenis). Stacionarių oro taršos šaltinių fiziniai parametrai bei ataskaitinių metų išmetamų teršalų į aplinkos orą kiekiai, gauti atitinkamai iš regioninių aplinkos apsaugos departamentų bei Aplinkos apsaugos agentūros. Atliekant modeliavimo bei aplinkos oro taršos sklaidos žemėlapių parengimą, visi aukščiau paminėti duomenys įvesti į modelio bei ArcGIS sistemą. 

KITI MODELIAVIMO ŽEMĖLAPIAI (NENAUDOJAMI POVEIKIO APLINKOS ORUI VERTINIMUI (PAOV))

2016

Vilnius. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Vilnius. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m³)

Vilnius. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m³)

Vilnius. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m³)

Vilnius. Vidutinė metinė BaP (benzo(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Kaunas. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Kaunas. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m³)

Kaunas. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m³)

Kaunas. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m³)

Kaunas. Vidutinė metinė BaP (benzo(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Klaipėda. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Klaipėda. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m³)

Klaipėda. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m³)

Klaipėda. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m³)

Klaipėda. Vidutinė metinė BaP (benzo(a)pireno) koncentracija (ng/m³)


Šiauliai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Šiauliai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m³)

Šiauliai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m³)

Šiauliai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m³)

Šiauliai. vidutinė metinė BaP (benzo(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Panevėžys. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Panevėžys. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m³)

Panevėžys. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m³)

Panevėžys. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m³)

Panevėžys. Vidutinė metinė BaP (benzo(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Alytus. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Alytus. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m³)

Alytus. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m³)

Alytus. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m³)

Alytus. Vidutinė metinė BaP (benzo(a)pireno) koncentracija (ng/m³)


Mažeikiai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Mažeikiai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m³)

Mažeikiai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m³)

Mažeikiai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m³)

Mažeikiai. Vidutinė metinė BaP (benzo(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Jonava. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Jonava. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m³)

Jonava. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m³)

Jonava. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m³)

Jonava. vidutinė metinė BaP (benzo(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Kėdainiai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Kėdainiai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m³)

Kėdainiai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m³)

Kėdainiai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m³)

Kėdainiai.Vidutinė metinė BaP (benzo(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

2015

Vilnius. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Vilnius. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Vilnius. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Vilnius. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Vilnius. Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Kaunas. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Kaunas. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Kaunas. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Kaunas. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Kaunas. Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Klaipėda. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Klaipėda. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Klaipėda. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Klaipėda. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Klaipėda. Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Šiauliai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Šiauliai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Šiauliai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Šiauliai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Šiauliai. vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Panevėžys. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Panevėžys. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Panevėžys. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Panevėžys. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Panevėžys. Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Alytus. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Alytus. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Alytus. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Alytus. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Alytus. Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)


Mažeikiai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Mažeikiai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Mažeikiai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Mažeikiai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Mažeikiai. Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Jonava. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Jonava. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Jonava. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Jonava. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Jonava. vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Kėdainiai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Kėdainiai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Kėdainiai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Kėdainiai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Kėdainiai.Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

2014

Vilnius. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Vilnius. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Vilnius. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Vilnius. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Vilnius. Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Kaunas. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Kaunas. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Kaunas. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Kaunas. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Kaunas. Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Klaipėda. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Klaipėda. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Klaipėda. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Klaipėda. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Klaipėda. Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Šiauliai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Šiauliai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Šiauliai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Šiauliai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Šiauliai. vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Panevėžys. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Panevėžys. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Panevėžys. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Panevėžys. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Panevėžys. Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Jonava. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Jonava. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Jonava. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Jonava. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Jonava. vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Mažeikiai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Mažeikiai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Mažeikiai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Mažeikiai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Mažeikiai. Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Kėdainiai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Kėdainiai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Kėdainiai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Kėdainiai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Kėdainiai.Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

Alytus. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m³)

Alytus. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m³)

Alytus. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m³)

Alytus. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m³)

Alytus. Vidutinė metinė BaP (benz(a)pireno) koncentracija (ng/m³)

 

2013

Vilnius. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Vilnius. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Vilnius. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Vilnius. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

 

Kaunas. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Kaunas. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Kaunas. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Kaunas. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

 

Klaipėda. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Klaipėda. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Klaipėda. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Klaipėda. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

 

Šiauliai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Šiauliai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Šiauliai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Šiauliai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

 

Panevėžys. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Panevėžys. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Panevėžys. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Panevėžys. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)


Alytus. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Alytus. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Alytus. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Alytus. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

 

Kėdainiai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Kėdainiai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Kėdainiai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Kėdainiai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)


Jonava. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Jonava. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Jonava. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Jonava. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)


Mažeikiai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Mažeikiai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Mažeikiai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Mažeikiai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

2012

Vilnius. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Vilnius. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Vilnius. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Vilnius. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

Vilnius. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija (mg/m3)

 

Kaunas. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Kaunas. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Kaunas. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Kaunas. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

Kaunas. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija (mg/m3)

 

Klaipėda. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Klaipėda. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Klaipėda. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Klaipėda. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

Klaipėda. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija (mg/m3)

 

Šiauliai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Šiauliai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Šiauliai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Šiauliai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

Šiauliai. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija (mg/m3)

 

Panevėžys. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (ug/m3)

Panevėžys. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Panevėžys. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Panevėžys. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

Panevėžys. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija (mg/m3)

 

Alytus. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Alytus. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Alytus. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Alytus. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

Alytus. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija (mg/m3)

 

Kėdainiai. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Kėdainiai. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Kėdainiai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Kėdainiai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

Kėdainiai. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija (mg/m3)


Jonava. Maksimali 8 val. slenkančio vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Jonava. 90,41 procentilio paros KD10 koncentracija (ug/m3)

Jonava. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (ug/m3)

Jonava. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (ug/m3)

Jonava. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija (mg/m3)

 

2011

Vilnius. Maksimali 8 val. slenkančiojo vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Vilnius. 90.41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m3)

Vilnius. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m3)

Vilnius. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m3)

Vilnius. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija

Vilnius. Maksimali metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija

 

Kaunas. Maksimali 8 val. slenkančiojo vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Kaunas. 90.41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m3)

Kaunas. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m3)

Kaunas. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m3)

Kaunas. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija

Kaunas. Maksimali metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija

 

Panevėžys. Maksimali 8 val. slenkančiojo vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Panevėžys. 90.41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m3)

Panevėžys. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m3)

Panevėžys. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m3)

Panevėžys. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija

Panevėžys. Maksimali metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija

 

Alytus. Maksimali 8 val. slenkančiojo vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Alytus. 90.41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m3)

Alytus. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m3)

Alytus. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m3)

Alytus. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija

Alytus. Maksimali metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija

 

Šiauliai. Maksimali 8 val. slenkančiojo vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Šiauliai. 90.41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m3)

Šiauliai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m3)

Šiauliai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m3)

Šiauliai. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija

Šiauliai. Maksimali metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija

 

Klaipėda. Maksimali 8 val. slenkančiojo vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Klaipėda. 90.41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m3)

Klaipėda. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m3)

Klaipėda. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m3)

Klaipėda. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija

Klaipėda. Maksimali metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija


Kėdainiai. Maksimali 8 val. slenkančiojo vidurkio CO koncentracija (mg/m3)

Kėdainiai. 90.41 procentilio paros KD10 koncentracija (µg/m3)

Kėdainiai. Maksimali 1 val. NO2 koncentracija (µg/m3)

Kėdainiai. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m3)

Kėdainiai. Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija

Kėdainiai. Maksimali metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija

 


Kontaktiniai asmenys:

Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Bernatonis, Tel. 70662029 

Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistas Rokas Levinskas,         Tel. 70662028