Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Pranešimas dėl Baltarusijos įmonės "Gardino azotas" avarijos poveikio šalies aplinkos oro kokybei

 

Pranešimas dėl Baltarusijos įmonės "Gardino azotas" avarijos poveikio šalies aplinkos oro kokybei

Dėl 2016m. birželio 6 d. Baltarusijos Gardino mieste, įmonėje "Gardino azotas" įvykusios avarijos ir visuomenės bei žiniasklaidos susidomėjimo šios avarijos poveikiu mūsų šalies oro kokybei, pateikiame informaciją apie šiomis dienomis Dzūkijos oro kokybės tyrimų (OKT) stotyje užfiksuotus oro kokybės tyrimų rezultatus.

Dzūkijos OKT stotis (54°05'37" N, 24°17'16" E) yra apie 55 km atstumu į šiaurės rytus nuo Gardino miesto (žr. žemėlapį), joje nepertraukiamai automatiniais prietaisais matuojama azoto oksidų (NO2, NO, NOx), sieros dioksido (SO2) ir ozono (O3) koncentracija aplinkos ore.

 

Birželio 6-9 d. maksimali 1 valandos azoto dioksido koncentracija svyravo nuo 0,2 iki 1,3 µg/m³ (1 pav.) ir sudarė mažiau negu 1 procentą nuo šio teršalo vertinimui nustatytos ribinės vertės (200 µg/m³).

 

 

1 pav. NO2 koncentracija Dzūkijos OKT stotyje birželio 6-9 d.

 

Maksimali 8 val. ozono koncentracija svyravo nuo 77 iki 99 µg/m³ (2 pav.) ir neviršijo žmonių sveikatos apsaugai nustatytos siektinos vertės (120 µg/m³).

 

 

2 pav. Maksimali 8 val. O3 koncentracija Dzūkijos OKT stotyje birželio 6-9 d.

 

Maksimali 24 val. sieros dioksido koncentracija tiriamu laikotarpiu svyravo nuo 1,6 iki 2,7 µg/m³ (3 pav.) ir taip pat buvo ženkliai mažesnė už nustatytą ribinę vertę (125 µg/m³).

 

 

             3 pav. Maksimali 24 val. SO2 koncentracija Dzūkijos OKT stotyje birželio 6-8 d.

 

Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos teikiamus duomenis, birželio 6-9 d. vyravo šiaurės vakarų krypties oro masių pernaša, todėl mažai tikėtina, kad teršalai iš avarijos vietos galėjo pakliūti į mūsų šalies oro baseiną. Tai patvirtina ir nedidelė matuojamų teršalų koncentracija Dzūkijos OKT stotyje.