Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Nacionalinės oro teršalų apskaitos ataskaitos > Ataskaitos

 

Ataskaitos

Vykdyti Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija (TTOTPK) ir jos protokolais reguliuojamų į atmosferą išmetamų teršalų apskaitą, rengti išmetamų teršalų kiekio prognozes ir teikti ataskaitas Aplinkos apsaugos agentūra įpareigota nuo 2010 m. sausio 28 d. remiantis šiais teisės aktais:

 

1.     LR aplinkos ministro 2017 02 08 įsakymas Nr. D1-127 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo" pakeitimo" .

2.     Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. vasario 23 d įsakymas Nr. AV-47 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. Gruodžio 11 d. įsakymo Nr. AV-168 „Dėl kai kurių Aplinkos apsaugos agentūros struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

 

Parengtos ataskaitos:

 

1.     Nacionalinių emisijos limitų projekcijų 2020 metams ataskaita.

 

2.     Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2008 m. (LT, EN)

 

3.     Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2009 m. (LT, EN)

 

4.     Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2010 m. (LT, EN)

 

5.     Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2011 m. (LT, EN)

 

6.     Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2012 m. (LT, EN)

 

7.     Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2013 m. informacinė ataskaita (EN1, EN2)

 

8.     Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2014 m. informacinė ataskaita (EN1, EN2)

 

9.     Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2015 m. informacinė ataskaita (EN1, EN2)

 

10.   Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2016 m. informacinė ataskaita (EN)


Parengtos suvestinės:

 

Išmestų į atmosferą teršalų kiekiai 1990-2014 m.