Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarša iš stacionarių taršos šaltinių

 

Tarša iš stacionarių taršos šaltinių

 Metai  Dokumentai
2019

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse (t/metus, %)

 

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje

 

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

 

2018

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse (t/metus, %)

 

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje

 

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

 

 2017

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse (t/metus, %)

 

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje

 

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

 

2016

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse (t/metus, %)


Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje

 

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

 

2015

Suminiai teršalų išmetimų į aplinkos orą kiekiai ir išmestų teršalų struktūra iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (savivaldybės, t/metus, %)

Atskirų teršalų išmetimų į aplinkos orą kiekiai iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

 

2014

Suminiai teršalų išmetimų į aplinkos orą kiekiai ir išmestų teršalų struktūra iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (savivaldybės, t/metus, %)

Atskirų teršalų išmetimų į aplinkos orą kiekiai iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje"

Kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

 

2013

Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus)

Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 

 2012

 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus)

 Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

 

 2011

 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus)

 Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 

 2010

 Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus)

 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 

 2009

 Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus)

 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 

 2008

 Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)
 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus,kg/metus)
 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų medžiagų struktūra
 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 

 Mobilių teršimo šaltinių emisija į aplinkos orą Lietuvoje ( t/metus)

 

 2007  Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)
 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus,kg/metus)
 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų medžiagų struktūra
 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 Mobilių teršimo šaltinių emisija į aplinkos orą Lietuvoje ( t/metus)

 

 

 

 

 

 

2020-06-01

Aplinkos oro apsaugos metinės ataskaitos teikimas