Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Informacija dėl taršos leidimų viešinimo

 

Informacija dėl taršos leidimų viešinimo

Atsižvelgiant į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus Aplinkos apsaugos agentūra privalo savo tinklapyje skelbti informaciją apie veiksmus ir sprendimus, susijusius su taros leidimo išdavimu, keitimu, tikslinimu ar jo galiojimo panaikinimu.

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra, siekdama sudaryti sąlygas fiziniams ar juridiniam asmenims, kitoms valstybės institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms susipažinti su aktualia informacija apie taršos prevenciją, t.y. taršos leidimus, peržiūri informaciją apie paviešintus taršos leidimus ir ją sistemina taip, kad informacija apie taršos leidimus būtų lengvai ir suprantamai prieinama.

 

Informuojame, jog šiuo metu Aplinkosapsaugos agentūros rubrika Taršos leidimai yra tvarkoma, todėl gali trūkti tam tikrų duomenų.


Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje neradus reikalingos informacijos apie taršos leidimus ar kilus kitiems su viešinimu susijusiems klausimams, prašome kreiptis į atitinkamus Agentūros Taršos prevencijos departamento padalinius:


dėl taršos leidimo specialiųjų dalių aplinkos oro taršos valdymas ir klimato kaita  į Oro taršos prevencijos skyrių. Skyriaus vedėja Loreta Jovaišienė, tel. (8 389) 68 784, el. paštas: loreta.jovaisiene@aaa.am.lt;


dėl taršos leidimo specialiųjų dalių nuotekų tvarkymas ir išleidimas ir paviršinio vandens išgavimas į Vandenų taršos prevencijos skyrių. Skyriaus vedėja Virgilija Kozakiene, tel. (8 41) 59 64 27, el. paštas: virgilija.kozakiene@aaa.am.lt;


dėl taršos leidimo specialiųjų dalių atliekų apdorojimas (naudojimo ar šalinimo, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir laikymas ir laivų perdirbimas į Atliekų prevencijos skyrių. Skyriaus vedėja Dalė Amšiejienė, tel. (8 315) 56 734, el. paštas: dale.amsiejiene@aaa.am.lt.


Taip pat į Taršos prevencijos departamento direktorę Justiną Černienę, tel. 8 706 62 041, el. paštas: justina.cerniene@aaa.am.lt.


Dėkojame už supratingumą ir kantrybę!