Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Oro užterštumo sklaidos žemėlapiai, duomenys (foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams ) > 2018 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2018 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2018 m. vidutinės metinės KD10, KD2,5, NO2, NOx, O3, CO, SO2 koncentracijos ir OKT stočių koordinatės

 

Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės

CO VILNIUS 2018

Data: 2019-06-19

Formatas: PNG 3508 X 4960

Turinys: Vidutinė metinė anglies monoksido (CO) koncentracija Vilniuje 2018 m.

KD10 VILNIUS 2018

Turinys: Vidutinė metinė kietųjų dalelių (KD10) koncentracija Vilniuje 2018 m.

KD2,5 VILNIUS 2018

Turinys: Vidutinė metinė kietųjų dalelių (KD2,5) koncentracija Vilniuje 2018 m.

NO2 VILNIUS 2018

Turinys: Vidutinė metinė azoto dioksido (NO2) koncentracija Vilniuje 2018 m.

SO2 VILNIUS 2018

Turinys: Vidutinė metinė sieros dioksido (SO2) koncentracija Vilniuje 2018 m.

 LOJ VILNIUS 2018

Turinys: Vidutinė metinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracija Vilniuje 2018 m.