Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Oro monitoringo vietos > Mobili laboratorija

 

Mobili laboratorija

Aplinkos apsaugos agentūros mobili laboratorija

 

Aplinkos apsaugos agentūros mobili laboratorija aprūpinta automatiniais kai kurių teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, koncentracijų matavimo prietaisais. Jų veikimo principas pagrįstas metodais, atitinkančiais ES direktyvų ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus. Tam, kad pagal mobilios laboratorijos matavimų rezultatus būtų galima pagrįstai vertinti aplinkos oro užterštumo atitinkamu teršalu lygį, matavimų trukmė ir apimtis turi atitikti nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Automatiniai matavimo prietaisai Matavimo metodai Matavimo vienetai
Kietųjų dalelių (KD10) - MP101M Beta spindulių absorbcinis µg/m3
Sieros dioksido (SO2) - AF21M Ultravioletinės fluorescencijos ppb
Azoto oksidų (NO, NO2, NOX) - AC31M Chemiliuminescencinis ppb
Anglies monoksido (CO) - CO11M Infraraudonųjų spindulių absorbcinis ppm
Ozono (O3) - O341M Ultravioletinių spindulių absorbcinis ppb
Benzeno, tolueno - VOC71M Chromatografinis µg/m3

Vėjo krypties ir greičio, oro temperatūros

ir santykinės drėgmės, atmosferos slėgio - COMBILOG

Mechaninis-elektrinis

0-360o ir m/s,

oC ir %, hPa