Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Ankstyvojo radiacinio perspėjimo sistema (RADIS) > ARGOS sistema

 

ARGOS sistema

 

ARGOS (angl. Accident Reporting and Guiding Operational System) - tai pranešimų apie branduolines avarijas ir sprendimų priėmimo paramos sistema. Pagrindinis ARGOS sistemos tikslas - branduolinės avarijos atveju žmonėms, atsakingiems už sprendimų priėmimą, operatyviai pateikti lengvai suprantamą informaciją. ARGOS turi galimybę panaudoti duomenis iš  įvairių monitoringo šaltinių bei pateikti branduolinės taršos sklidimo atmosferoje  prognozę. ARGOS yra branduolinių avarijų situacijų valdymo įrankis.

ARGOS programinė įranga sukurta Danijos kompanijoje Prolog Development Center A/S bendradarbiaujant su Danijos ekstremalių situacijų valdymo agentūra (DEMA). Išorinius radionuklidų sklidimo atmosferoje modelius sukūrė Danijos nacionalinė laboratorija Risoe. Šiuo metu ARGOS sistema naudojama Danijoje, Norvegijoje, Airijoje, Australijoje, Brazilijuoje, Kanadoje, Švedijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje. Lietuvoje ARGOS sistema buvo įdiegta pagal "Danijos ir Lietuvos tarpvalstybinę sutartį dėl paramos programos branduolinio saugumo, radiacinės apsaugos ir pasirengimo galimoms branduolinėms avarijoms srityse".

ARGOS sistema yra "klientas-tarnybinė stotis" tipo programinė įranga, naudojanti bendrą Microsoft SQL duomenų bazę, įdiegtą pagrindinėje tarnybinėje stotyje (angl. server). ARGOS sistema turi galimybę vaizdžiai pateikti radiacijos matavimo stočių duomenis. ARGOS taip pat gali sudaryti izolinijų tipo žemėlapius pagal stacionarių radiacijos monitoringo stočių duomenis. Viena iš svarbiausių ARGOS galimybių - tai galimybė padaryti radioaktyviosios taršos sklidimo atmosferoje prognozę 48 valandoms (panaudojant RIMPUFF modelį).

Lietuvoje ARGOS sistemą sudaro pagrindinė tarnybinė stotis/ARGOS duomenų bazė. Taip pat yra galimybe prie sistemos prijungti papildomus vartotojus ("ARGOS client").

ARGOS (tarnybinė stotis su ARGOS duomenų baze) dirba nepertraukiamu režimu. Taip pat ARGOS duomenų bazėje yra nuolat atnaujinami meteorologiniai duomenys HIRLAM formatu 48 valandoms į priekį, kurie reikalingi norint atlikti radiacinės taršos sklidimo atmosferoje prognozę. Danijos meteorologijos institutas šiuos duomenis pateikia keturis kartus per parą. Duomenys iš Danijos į Lietuvą yra perduodami internetu (FTP protokolu). Kiekvienas meteorologinių duomenų paketas sudarytas iš dviejų dalių: analizuoti (tikslesni) duomenys 12 valandų į priekį ir prognozuojami (mažiau tikslūs) duomenys 36 valandoms į priekį. ARGOS sistema gali naudoti tiek analizuotus, tiek prognozuojamus meteorologinius duomenis.

Branduolinės taršos sklidimo atmosferoje prognozei atlikti be meteorologinių duomenų dar reikia žinoti radioaktyvaus išmetimo sudėtį, išmetimo pradžios bei pabaigos laiką, išmetimo geografinę vietą (koordinates) ir išmetimo aukštį (altitudę). Visi kiti prognozei reikalingi duomenys (branduolinių reaktorių aprašymas, skaitmeniniai GIS tipo žemėlapiai, branduolinės taršos sklidimo modeliai ir pan.) yra pagrindinėje ARGOS duomenų bazėje.

 

ARGOS atliekamos prognuozojamos pernašos pavyzdžiai: